کاتالوگ - صنایع آلومینیوم آبسکون
آبسکون

کاتالوگ عمومی (جنرال)

2021-2022
  • تولید کننده انواع مقاطع ساختمانی و صنعتی
  • سازنده انواع در،پنجره،لوور،شاتر و نما
دانلود   54 MB
کاتالوگ جنرال آبسکون
آبسکون

کاتالوگ پروژه ها

2021-2022
  • مجری انواع نماهای ترکیبی و کرتین وال
دانلود   13 MB
کاتالوگ جنرال آبسکون
pdf_icon

لیست کاتالوگ محصولات

تعداد فایل ها:   23
کاتالوگ:   سیستم های لولایی
img
سیستم لولایی غیر ترمال بریک دانلود
1662810742-Abescon-Hinged-System-HN60-A-Catalogue.pdf
img
سیستم لولایی غیرترمال بریک دانلود
1662878722-Abescon-Hinged-System-HN60-G-Catalogue.pdf
img
سیستم لولایی ترمال بریک دانلود
1662880476-Abescon-Hinged-System-HT55-Catalogue.pdf
img
سیستم لولایی ترمال بریک دانلود
1662888388-Abescon-Hinged-System-HT60-Catalogue.pdf
img
سیستم لولایی ترمال بریک (لنگه پنهان) دانلود
1662892280-Abescon-Hinged-System-HT60-H-Catalogue.pdf
img
سیستم لولایی ترمال بریک دانلود
1662897873-Abescon-Hinged-System-HT65-C-Catalogue.pdf
img
سیستم لولایی ترمال بریک دانلود
1663045187-Abescon-Hinged-System-HT65-F-Catalogue.pdf
کاتالوگ:   سیستم های کشویی
img
سیستم کشویی غیر ترمال بریک دانلود
1663056713-Abescon-Sliding-System-SN60-Catalogue.pdf
img
سیستم کشویی ترمال بریک دانلود
1663058927-Abescon-Sliding-System-ST77-Catalogue.pdf
img
سیستم کشویی ترمال بریک دانلود
1663060676-Abescon-Sliding-System-ST110-Catalogue.pdf
img
سیستم کشویی ترمال بریک لیفت اند اسلاید دانلود
1663474129-Abescon-Lift-&-Slide-System-LST115-Catalogue.pdf
img
سیستم کشویی ترمال بریک مونوریل دانلود
1663475355-Abescon-Monorail-System-MST115-Catalogue.pdf
کاتالوگ:   سیستم های کرتین وال
img
سیستم کرتین وال استیک عمومی دانلود
1663479732-Abescon-Curtainwall-Stick-System-AB50-Catalogue.pdf
img
سیستم کرتین وال ترمال بریک کاست دانلود
1663483876-Abescon-Cassette-Thermal-Break-Curtainwall-System-AB50-T-Catalogue.pdf
img
سیستم کرتین وال استیک ترمال بریک دانلود
1663487558-Abescon-Stick-Thermal-Break-Curtainwall-System-CW50-G-Catalogue.pdf
img
سیستم کرتین وال استیک ترمال بریک دانلود
1663489362-Abescon-Curtainwall-Stick-Thermal-Break-System-EL50-Catalogue.pdf
img
سیستم نمای فریم لس دانلود
1663491526-Abescon-Frameless-Facade-System-Catalogue.pdf
کاتالوگ:   متعلقات نما
img
سیستم نمای سرامیک دانلود
1663491829-Abescon-Ceramic-Facade-System-Catalogue.pdf
img
سیستم ویترین دانلود
1665778083-Abescon-Showcase-System-Catalogue.pdf
img
سیستم لوور دانلود
1663493111-Abescon-Louvre-System-Catalogue.pdf
img
سیستم شاتر دانلود
1663493411-Abescon-Shutter-System-Catalogue.pdf
img
سیستم نرده شیشه ای فریم لس دانلود
1663493610-Abescon-Handrail-Frameless-System-Catalogue.pdf
img
سیستم نرده شیشه ای نیمه فریم لس دانلود
1663493868-Abescon-Handrail-Semi-Frameless-System-Catalogue.pdf