هتل پالاس

کارفرما : هتل پالاس

کاربری :هتل

موقعیت : کیش

وضعیت : انجام شده