استخدام

صنایع آلومینیوم آبسکون به جهت تکمیل و ارتقاء تیم فنی و اداری خود ، نیرو جذب میکند .
افراد آشنا به حوزه کاری و مرتبط به صنایع آلومینیوم کشور میتوانند از طریق فرم در صفحه تماس با ما اعلام آمادگی نمایند .