صنایع آلومینیوم آبسکون

دانشکده شیمی دانشگــاه شـهیـد بـهشتـی


 کارفرما:   شرکت مهندسی سنگان گسل
 آدرس:   تهران - ولنجک
تصویر اصلی